Current track

Title

Artist

Background

Prijava za jednokratnu pomoć počinje u nedelju.

Autor od avgust 17, 2023

Prijava za jednokratnu pomoć od 10.000 dinara počinje u nedelju 20. avgusta i trajaće do 20. septembra, na adresi idp.trezor.gov.rs,

nakon čega će novac biti i isplaćen. Podnosilac prijave, odnosno majka,
unosiće broj lične karte i svoj matični broj, kao i naziv banke u kojoj
želi da joj bude uplaćen novac.

Majke neće morati da unose matične brojeve dece, da bi se smanjila mogućnost za grešku prilikom
unosa podataka. Od prijavljivanja su izuzeti hranitelji deteta za koje
se isplaćuje novčana pomoć i primaoci novčane socijalne pomoći, što
znači da će njima novčana pomoć biti uplaćena automatski, bez podnošenja
prijave.

Ova pomoć može se dobiti za svako dete koje je državljanin Republike
Srbije, a koje je rođeno 21. novembra 2006. godine ili nakon tog datuma.
Obuhvaćena su i deca koja sada imaju 16 godina, a koja
prošle godine nisu ispunjavala uslove za pomoć mladima od 16 do 29
godina, jer su imala manje od 16 godina.

Pravo na uplatu novčane pomoći u iznosu od 10.000 dinara ima majka
deteta, a izuzetno otac, staratelj ili hranitelj.

http://idp.trezor.gov.rs/,